Ongeveer de helft van alle bedrijven in Vlaanderen is actief op Facebook. Dat is echt niet veel. Een mogelijke verklaring kan zijn dat sociale media in Vlaanderen niet erg hoog staat aangeschreven.

Iedereen heeft wel eens zijn oog laten vallen op Facebook. Ontegensprekelijk toch nog de grootste speler van alle sociale media. Wellicht bent u bij de eerste kennismaking ook geschrokken van de grote hoeveelheid online geklets en ziet u het niet zitten om daartussen een zinnig woord te plaatsen.

In zekere zin heeft u gelijk. Maar het probleem stelt zich niet op vlak van het mediakanaal. Facebook is een medium waar accounts of bedrijven naar eigen inzichten informatie posten. Een medium kunt u niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud die het verspreidt. Het probleem situeert zich bij de aanbieder van de inhoud, daar waar veel te weinig wordt nagedacht over wat men allemaal online zet.

Inhoud wordt in vakkringen content genoemd. Op sociale media is dat digitale content. Content specifiek vervaardigd voor Facebook wordt Facebook content genoemd. Nu zal u beamen dat die in Vlaanderen maar van bedenkelijke kwaliteit is. Blijkbaar is de bereidheid om daarin te investeren bedenkelijk laag. Dat is jammer, want Facebook wordt als medium sterk ondergewaardeerd.  

Sinds de opkomst van sociale media is er veel onderzoek gedaan. De luchtigheid van sociale media wordt niet onderkend, maar biedt wel de mogelijkheid om op een speelse manier relevante informatie te verstrekken. Dat kan perfect, met de nodige kennis van zaken.

Over dit onderwerp zijn al een groot aantal boeken verschenen, maar de meesten daarvan moeten blijkbaar nog gelezen worden. Een ander pijnpunt is om de aangeboden theorie om te zetten in de praktijk. Kortom, dit proces blijkt voor burger en bedrijf toch nog een flinke uitdaging te zijn.

Veel eenvoudiger is het om twee vliegen in één klap te vangen. Facebook content van professionele kwaliteit en heel eenvoudig om te maken. De oplossing is professionele video.    Video is de beste marketingtool van de 21ste eeuw. Video is boeiend, inspirerend en innovatief. CLN Producties helpt startups en kleine bedrijven bij het vaststellen van hun merkimago, het vermarkten van hun producten en het effectief integreren van hun bedrijf met online kanalen.