Thematische videoreportages voor de sociale media.

Zoals de naam al doet vermoeden, thematische videoreportages behandelen een thema. Wat moet u zich daarbij voorstellen? Een thema is een stelling of meer in het algemeen een onderwerp van denken. Juist, een thematische videoreportage mag u best vergelijken met een journalistiek opiniestuk. 

Thematische reportages, geproduceerd voor de sociale media, duren zelden langer dan 4 minuten. In deze korte tijd wordt een thema behandeld door middel van een vraagstelling (probleem), daarna volgt de bewijsvoering en eindigt met een geloofwaardig antwoord (oplossing op die vraag).  

Professioneel vervaardigde videoreportages brengen altijd een boodschap over. Het is een uitstekend middel om de aandacht te vestigen op prestaties, maar kunnen evengoed pittig en heel uitdagend zijn. Het medium is ideaal om een standpunt in te nemen of om een campagne in te leiden, maar ze kunnen ook verstrooiing aanbieden en zoals elk ander medium: onderwerpen uitvergroten.

De voice-over van de volgende voorbeelden (producties) zijn vervaardigd met een software programma.

Waarom betrokkenheid creëren bij nieuwe inwoners?

Titel van deze reportage: Waarom betrokkenheid creëren (bij nieuwe inwoners)?

In deze en ook in de volgende reportage fungeert de gemeente Diepenbeek als voorbeeld. De reden daarvoor is dat de rasechte Diepenbekenaren al enkele jaren acties ondernemen om hun dorpscultuur te beschermen. De reportage legt de vinger op het probleem.   

Klik op het filmpje om te starten.

Hoe meer betrokkenheid creëren?

Titel van de reportage: Eens wachtte je  in Diepenbeek aan de overwegen.

Dit is een schoolvoorbeeld van een thematische videoreportage.

Diepenbeek is Diepenbeek niet meer.  Dit was tijdens de herinrichting van het centrum een veel gehoorde uitspraak.  Het vernieuwen van het station en het afsluiten van alle overwegen was blijkbaar de symbolische druppel die de emmer deed overlopen. De oorspronkelijke inwoners waren boos en hevig gekant tegen al die ingrijpende veranderingen. De nieuwe Diepenbekenaren of inwijkelingen gedroegen zich eerder onverschillig tegenover de reorganisatiewerken.

Diepenbeek zou na de werken er heel anders uitzien. Iedereen sprak erover en dus was er aan belangstelling geen gebrek. De gelegenheid leende zich uitstekend om er een thematische videoreportage aan te wijden.  Aan de inhoud werd bewust de geschiedenis van het spoor en het station toegevoegd. Dit gebeurde in samenwerking met de Heemkundige kring. Deze productie is meer dan 2000 keer bekeken op diverse sociale mediakanalen.

Deze videoreportage is een schoolvoorbeeld van hoe een thematische reportage er in de praktijk uitziet en beantwoordt ook perfect aan de doelstellingen. Op deze wijze kunt u nieuwe inwoners of inwijkelingen van informatie voorzien zodat ze meer emotionele voeling krijgen met hun stad of gemeente of zeg maar, hun nieuwe thuis (betrokkenheid creëren).

Na de aftiteling is de historisch afsluiting te zien van de voornaamste spooroverweg (Stationsstraat).

Actieve of latente behoeften activeren voor electorale doeleinden.

Deze reportage is een copy van het eerste voorbeeld, op enkele verschillen na. Maar gevoelsmatig voelt deze reportage al direct helemaal anders aan. De inleiding is aangepast aan de nieuwe doelgroep (inwoners van Diepenbeek). Om dezelfde reden zijn op het einde ook enkele zinnen uit de voice-over weggelaten. 

Thematische videoreportages zijn erg geschikt voor electorale toepassingen. 

De meeste verkiezingen worden beslist door, welke partij erin slaagt welk thema op de voorgrond te plaatsen. 

Favicon

Verantwoordelijk uitgever:

Nassen Clement

CLN Producties

Contact

AVG cookiebeleid