Het verschil tussen een live uitzending (livestream) en een videobeeldverslag.

Waarom maken mensen met hun smartphone filmpjes van bijvoorbeeld een concert of een optocht?

Mensen maken met hun smartphone filmpjes van wat ze zien en trachten dit happy moment hiermee langer vast te houden.  Met andere woorden: ze bevestigen hiermee dat ze iets mooi vinden. Deze spontane vorm van bewaren is een momentopname. Als de harde schijf van de smartphone vol loopt worden deze filmpjes als eerst gewist. Dat komt omdat, weken of maanden na de belevenis, er te weinig redenen zijn om het filmpje nog langer te bewaren. De beelden zien er plots minder interessant uit of er zit te veel beweging in. Kortweg, op hun selfie na voldoet het filmpje niet om anderen van hun gelijk te overtuigen. Nochtans zijn dergelijke filmpjes heel waardevol voor organisatoren. Het is audiovisueel bewijsmateriaal waarnaar wordt verwezen bij mond-tot-mondreclame. Kijk maar, mooi niet? Kom de volgende keer maar met ons mee? Dit is waardevol promotiemateriaal naar de volgende editie toe.

Organisatoren zorgen best zelf voor kwalitatief audiovisueel materiaal waar hun sympathisanten naar kunnen verwijzen. Online moet dat altijd ter beschikking zijn en iedereen moet het snel weten te vinden. Voor promotionele doeleinden is een gemiddeld filmpje, afkomstig van een smartphone, te smal, te kort en te persoonlijk om deze functie te vervullen. Dus wordt het uitkijken naar een ander sociaal medium dat wel overtuigende beelden kan aanleveren. Dan komt de vraag: waar kies je als organisator voor? Ga je voor live of voor een video beeldverslag? Beide vormen delen hetzelfde doel: het vasthouden van de beleving om deze te delen met familie en vrienden.

De voor- en nadelen van een live uitzending.

Organisatoren kampen, net zoals elke onderneming, met concurrentie. Niet alleen het aanbod op de dag zelf telt hierin mee, maar ook het aanbod voor en na die datum. Het gevoel van betrokkenheid of zoals men dat noemt ‘de affiniteit tot een bepaald evenement’ reikt zelden verder dan tot het volgende evenement (nieuwe belevenis).  Vergelijking is zelden een objectieve graadmeter om een evenement te taxeren, maar naambekendheid is dat altijd. De meeste organisatoren richten zich wel op verschillende doelgroepen, maar kunnen zelden overleven zonder de steun van een heel brede populatie.

Strategisch is het goed om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van een evenement terug in herinnering wordt gebracht wanneer de volgende editie nadert.  Voor dit doel is beschikken over voldoende audiovisueel materiaal essentieel. Met losse shots kan men trailers maken, korte promotiefilmpjes en kwalitatieve reportages. Beelden die uitgezonden worden bij live-uitzendingen zijn daar minder geschikt voor. De uitgezonden beelden bij live is naar de smaak van de regie, zonder meer. Er komt geen overwogen montage aan de pas.

Live heeft het voordeel van de directe herhaling. Fysiek aanwezige feestvierders kunnen online direct mee- en nagenieten.  Wonderwel doen velen dat dan ook wat de opgedane flow aanzienlijk zal versterken. Live is sterk in het weerspiegelen van de aanwezige sfeer en live- beelden stralen veel meer spontaniteit uit.

Een ander belangrijk voordeel bij live is dat er tijdens het evenement al beelden online voorhanden zijn, nog voor het evenement is afgelopen. Met andere woorden, iedereen weet dat er beelden bestaan en weet ook waar ze te vinden zijn. Dat komt goed uit tijdens een gesprek met familie of vrienden. Dergelijke filmpjes worden massaal gebruikt om te delen. Zeg maar, om een positieve beleving te staven. Statistieken bewijzen dat.

Een live uitzending ligt zo kort bij de fysieke beleving dat ze als één geheel ervaren wordt. Door deze toevoeging wordt de beleving versterkt. Dit zal nooit lukken met een beeldreportage. De opgenomen shots moeten bij een beeldverslag nog verwerkt worden tot een film. De kwaliteit die uit een montage komt is doorgaans beter dan bij live, maar daar zit altijd minstens een aantal dagen of weken tussen zodat de impact een beetje verloren gaat. Statistieken bevestigen deze stelling met harde cijfers. Een reportage kent maar een fractie van het aantal kijkers in vergelijking met een live uitzending.

Een live uitzending kan online extra gepromoot worden, wat doorgaans ook meer fysieke belangstelling oproept. Live zet aan om op een afgesproken dag en uur te kijken, hoewel terugkijken even eenvoudig is. Deze meerwaarde vindt u niet terug bij een beeldverslag of een reportage.

Tussen een live-uitzending en een beeldverslag gaapt een wereld van verschil. Bij ons, CLN Producties, kost een beeldverslag (reportage) gevoelig meer geld dan een live-productie, simpelweg omdat een live-uitzending weinig of geen nabewerking vraagt.

Favicon

Verantwoordelijk uitgever:

Nassen Clement

CLN Producties

Contact

AVG cookiebeleid