De voorkeur om een uitvaartceremonie te beperken tot een besloten kring is al langer ingezet. Het is een trend die nu even versneld door de coronacrisis. De reden ligt voor de hand. De levensverwachting is gemiddeld flink toegenomen. Nabestaanden weten dat op hoge leeftijd de kennissenkring van de overledene een enorme krimp heeft gekend. De wil om de uitvaart te laten plaatsvinden in beperkte kring is dan best te begrijpen.

Ook kiezen steeds meer mensen voor een burgerlijke uitvaartplechtigheid en zijn daardoor aangewezen op de aula van de begrafenisondernemer. Dit soort ruimten zijn doorgaans niet berekend op een ruime gelangstelling. Vrienden, buren en kennissen kunnen als alternatief een laatste groet uitbrengen, een dag of zo voor de uitvaart. Maar zonder persoonlijke uitnodiging is het ongepast om de ceremonie bij te wonen. Heel pijnlijk is dat voor personen die een nauwe relatie onderhielden met de overledene waar de familie geen weet van heeft.

De voorkeur om een burgerlijke uitvaartplechtigheid wel of niet openbaar live te streamen is voor een groot deel afhankelijk van twee evoluties. Op de eerste plaats kiezen steeds meer mensen voor een burgerlijke uitvaartplechtigheid omdat deze veel persoonlijker is en dus mooier wordt geacht. Deze trend werkt een ceremonie met een meer besloten karakter in de hand. De andere evolutie is het toenemend gebruik van sociale media om de persoonlijke contacten te onderhouden. Dat betekent ook dat ieder lid van onze maatschappij een eigen persoonlijk digitaal netwerk uitbouwt los van andere huisgenoten en de rest van de familie.

Bij de oudste leden van onze maatschappij is er nog een terughoudendheid te merken tegenover de sociale media, waar live stream eveneens deel van uitmaakt. Maar steeds minder mensen lezen nog de krant en hebben van doodsberichten geen weet. Lokaal nieuws, zeg maar de nieuwtjes die in het verleden via mond-tot-mond verspreid werden, lopen nu bijna allemaal via de sociale netwerken. Daarbij strekken persoonlijke relaties verder uit dan de straat waar men woont of zelfs de gemeentegrenzen.

Nu de toegang nog steeds wordt ontzegt tot een aanzienlijk deel van de familie, komt live stream beschikbaar voor een beperkte kring vaker voor. Men verwacht dat deze behoefte op termijn zal uitdoven als de coronacrisis bezworen is.

De behoefte om een uitvaartplechtigheid openbaar te live te streamen zal verder toenemen. Zeker voor uitvaarten van jonge mensen,  mensen met status, met een verdienstelijk verleden, met een omvangrijke kennissenkring of publieke figuren. Het zou een vergissing zijn om een live stream in deze situaties geen openbaar label toe te kennen. Evengoed is het wenselijk om de sociale media in te schakelen om de live stream via digitale weg aan te kondigen, wat tevens ook gezien kan worden als overlijdensbericht.