De term content is vakjargon. In de reclame- en marketingsector wordt daarmee inhoud aangeduid. Wat is nu inhoud? Er wordt gemakshalve een onderscheid gemaakt tussen inhoud en het medium dat inhoud aanbiedt. Inhoud is datgene wat tijdens een communicatieproces wordt uitgedrukt of getoond. Inhoud is de boodschap die verzonden wordt. Een medium is een middel om content bij de gebruiker te brengen. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen inhoud (content) en het medium dat content verspreidt.

Content in de vorm van tekst is traditioneel de meest toegepaste uitingsvorm. Tekst heeft iets officieels. Tekst is cultuur en wordt toch nog gezien als de meest beschaafdste uitingsvorm van de mensheid. Woorden en zinnen vormen het kunstzinnig verlengstuk van de taal waarin wij ons uitdrukken. Heel wat mensen hebben zich op het geschreven woord toegelegd. Zij maken dus ook content. De inhoud van een boek is evenzeer content, hoewel de term content meer is weggelegd voor commerciële doeleinden.

Een boek schrijven wordt als een vak apart gezien. Een redactioneel artikel (content) wordt door een journalist geschreven. Tijdschriften, week- en dagbladen zijn ermee gevuld.

Copywriters zijn mensen die gespecialiseerd zijn om de lezer aan te zetten tot actie. Zij schrijven artikelen voor websites en creëren commerciële advertenties. De communicatiewetenschap categoriseert reclameteksten onder de marketingcommunicatie. Niet alleen bedrijven huren copywriters in. Ook overheden en officiële instanties doen dat. U begrijpt dat copywriters geen goedkope gasten zijn om in te huren.

In onze welvaartmaatschappij kan iedereen lezen en schrijven. Dit betekent nog niet dat iedereen graag leest. Om informatie in te winnen is lezen lange tijd het enige middel geweest. Dat is het al een tijdje niet meer. Lezen kost de mens moeite of energie. De mens kiest vanuit zijn natuur voor de methode die hem de minste moeite kost. Nu er andere mediakanalen zijn zoals radio, televisie en het internet, valt de keuze vaker op informatiebronnen zoals video.

Het internet is een niet te onderschatten toeleverancier van content. Tekst bezit helemaal niet het alleenrecht. Foto’s zijn ook content en worden graag aan teksten toegevoegd. Foto’s trekken gemakkelijker de aandacht dan een goede kopregel. Bij ieder onderzoek bleek dat afbeeldingen van mensen het meest opvallen. Vooral wanneer de waarnemer zichzelf in de foto herkent. Dieren staan op de tweede plaats en voorwerpen scoren het minst goed.

Denk bij de term content niet uitsluitend aan reclameadvertenties. Er wordt vandaag de dag via allerlei kanalen gecommuniceerd. Ook sms-berichtjes en mails brengen informatie over. Ook dat is content.

Radio is niet zo oud als de geschreven woord maar heeft zich helemaal geïntegreerd in onze samenleving. Radio verstrekt evengoed content in de vorm van reclame, muziek, nieuws, sportreportages en zo meer. Radio is niet door het medium televisie verdrongen.

De tijd is voorbij dat film kijken enkel kon in een bioscoopzaal of op tv. Het internet is de kampioen in het distribueren van filmische producties en dat is nieuw in het medialandschap. In korte tijd is audiovisuele content of videocontent gaan pieken. Film is dus ook content en dreigt het geschreven woord helemaal te overvleugelen. De sterkte zit in het verhalend effect van film. Internetfilmpjes geven nu al de toon aan en het ziet ernaar uit dat film het reclamemedium van de toekomst zal worden.

Grote affiches langs de wegen vallen eveneens onder het begrip content. Strooifolders zijn dat ook. Gebruiksvoorwerpen en verpakking zijn tegenwoordig ook voorzien van content. Hoe een boodschap wordt verpakt: stijl, uitstraling en look zijn onderdelen van content. Het doel van het begrip content is om zich te onderscheiden.

Wat is nu digitale content?

Vergeet niet dat wij momenteel in een digitaal tijdperk leven. Content van digitale makerij wordt digitale content genoemd. Print (content) is wat op papier wordt gedrukt. Wanneer content digitaal is (computertaal) wordt er gesproken van digitale content. Na de boekdrukkunst is digitale content het nieuwe middel om op grote schaal informatie te verspreiden. Het internet is digitaal, maar tegenwoordig is televisie en radio dat ook. Onze aandacht gaat natuurlijk uit naar het internet en de diverse mediavormen dit je daar aantreft. Bondig samengevat, alles wat van een digitaal scherm kan gelezen of bekeken worden wordt in vakjargon digitale content genoemd. De formulering ‘digitale content’ legt geheel de nadruk op de inhoud, de vorm, de sfeer en de stijl van de boodschap. Vergeet niet dat de vele berichtjes die Facebookgebruikers naar elkaar doorsturen ook digitale content is. Heel simpel uitgedrukt is digitale content het middel om elektronisch te communiceren.

Wat videocontent is laat zich nu goed raden. Video wordt vooral gebruikt om iets te tonen. Met fotografie kan dat natuurlijk ook, maar bezit ten opzichte van video toch grote beperkingen. In vaktermen is CLN Producties weinig meer dan een producent van video content.