U hebt net de analytische definitie gelezen die CLN Producties aan video toekent. Het definiëren van producten of diensten wordt vaak als overbodig gezien. Nochtans is zo een analyse onontbeerlijk om aan productdifferentiatie te doen, maar er zijn nog voordelen.  

De definitie die CLN Producties aan video toekent toont aan waar het bij video om draait. Video is de beste keuze als u iets wilt tonen. Dat zou althans de belangrijkste reden moeten zijn om voor dit communicatiemedium te kiezen. De titel en de inhoud van de video bepalen of de consument zin heeft om te kijken en daar ook de nodige tijd voor neemt.

Video is op de eerste plaats een communicatiemiddel waar met beeld en geluid informatie wordt verstrekt. Als informatiebron primeren de beelden. De kijker trekt de meeste conclusies uit wat er te zien is. Zo leren professionele videomakers dat het minder uitmaakt wat er voor een camera wordt gezegd, maar des te belangrijker is hoe het wordt gezegd.

Video is geen kip-of-ei probleem. Video wordt eerst geproduceerd voordat de productie kan bekeken worden. Iemand neemt het initiatief om iets te tonen en dat doet die niet zomaar. Het hoogste genot is bij video altijd weggelegd voor de maker of voor wie de video heeft laten maken. Die wil met video iets bereiken. Als dat niet lukt mist de video zijn belangrijkste doel.

Video mist ook zijn doel als die niet bekeken wordt.  De zin om te kijken is sterk afhankelijk van de titel en hoe de inhoud is beschreven. Deze is relevant voor de gekozen doelgroep, fungeert in die zin als inspiratiebron of verschaft nuttige informatie. Kleine doelgroepen zullen logischerwijze een klein aantal kijklustigen opleveren en grote doelgroepen heel veel. Het aantal is niet bepalend voor het succes van een video, wel hoeveel respons die oplevert.

De inhoud bepaalt of de kijker de tijd neemt om de hele speelduur van de video te nuttigen. Hierin scoort een goede productie natuurlijk beter dan een slechte productie. Een analytische definitie zal ook hier zijn nut bewijzen om de aantrekkelijkheid van de inhoud te verhogen.