Op uitzondering van een handvol familieleden laten de huidige coronamaatregelingen niet toe om iedereen die dat wenst op een waardige manier afscheid te laten nemen van een dierbare. Gelukkig rechtvaardigt een hoger doel deze beperking, maar dat neemt niet weg dat de verplichting afwezigheid te zijn op de uitvaart van een naast familielid ongemeen hard aanvoelt.

Als het noodlot toeslaat wil geen enkel gezin alleen achterblijven met al het verdriet. Daarom komt sinds mensenheugenis de naaste familie samen om steun te bieden. Maar niet overal is de gehechtheid onder de familie op het oude niveau. Nauwe vriendschapsbanden hebben op veel plaatsen die leegte allang ingevuld.

Bij een overlijden wordt snel onderscheid gemaakt tussen de familie en de beleveniswereld van de overledene. De banden die de overledene onderhield buiten de familiale kring zijn doorgaans omvangrijker en soms zelfs intenser dan binnen de familiale kring.

De uitvaartplechtigheid of het ceremoniële gedeelte is vanouds altijd de plek geweest waarop de persoonlijke vrienden- en kennissenkring van de overledene werden uitgenodigd. Van streek tot streek gebeurd dat iets anders, maar altijd plechtig en ritueel. Met de beperkingen die nu gelden zijn veel mensen uitgesloten van het officiële gedeelte. Er is alleen nog plaats voor een klein aantal leden van de naaste familie.

Live stream  heeft in de huidige coronatijd een ongeziene groei gekend. Deze groei heeft dit medium  volledig te danken aan de coronapandemie, de uitvaartsector en het gemis dat daardoor is ontstaan.