Citymarketing of stadsmarketing is het gevolg van beleidskeuzes door het stads (gemeente)bestuur. Het doel is communiceren, zeg maar informeren, actiegericht of imagobepalend.

Voor kleine projecten wordt steeds meer ruimte vrijgemaakt, bijvoorbeeld via de sociale media. Er zijn maar weinig stadsbesturen die geen Facebookpagina bezitten.

Videoreportages kunnen hierin een belangrijke meerwaarde betekenen. Dat kan, wat ons betreft, onder een bestaand logo en in de gemoedelijke sfeer die online zo hoog gewaardeerd wordt. Het totale plaatje past dan mooi binnen een groter geheel.

Dit voorbeeld is niet gemaakt met het officieel logo van de gemeente Diepenbeek, maar het zou wel hebben gekund. Vergis je niet, dit ludiek filmpje is geen standaard. Onze specialiteit zijn journalistieke reportages. Uitermate geschikt om jubilarissen, projecten of andere beleidskeuzes ruchtbaarheid te geven.