Dank je wel voor je inzet. Dit is de centrale boodschap van deze video. Deze werd getoond aan het einde van een afscheidsconcert te Genk (4 januari 2020). Hiervoor werden 18 interviews afgenomen waaruit ongeveer 6 minuten aan getuigenissen werd geselecteerd.

Deze productie werd uitgevoerd met een beperkt budget (privé initiatief). De inleiding, montage en afsluiter werden dan ook bewust sober gehouden.

Dankjewel video’s kunnen voor elk doel ingezet worden. Dit soort initiatieven verrassen de gasten altijd op een plechtigheid en roepen aangename herinneringen op. Dankjewel video’s geven stof om over te praten en vormen voor altijd een mooie herinnering (om te koesteren en te bewaren).