Cookie beleid CLN Producties (cookiepolicy).

Ons privacy beleid verklaart onze principes als het gaat om het verzamelen, verwerken en opslaan van uw informatie. Dit beleid legt specifiek uit hoe wij cookies gebruiken, evenals de opties die u hebt om ze te beheren.

CLN Producties maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Dit is om uw surfervaring mogelijk te maken. Analytische cookies worden geplaatst door programma’s die analytische gegevens over onze website verzamelen. Deze gegevens wordt verzameld door speciaal daarvoor ontwikkelde software en heeft enkel tot doel om onze website(s) efficiënter te maken. Met andere woorden, om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

U kunt de installatie van cookies weigeren, maar het is mogelijk dat sommige onderdelen dan niet meer optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “OK” aanklikt gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekst bestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt.

Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Zowel websites als HTML-e-mails kunnen ook andere volgtechnologieën bevatten, zoals ‘web bakens’ of ‘pixels’. Dit zijn meestal kleine transparante afbeeldingen die statistieken verschaffen voor soortgelijke doeleinden zoals cookies. Ze worden vaak gebruikt in combinatie met cookies, hoewel ze niet op dezelfde manier op uw computer worden opgeslagen. Als u cookies uitschakelt, kunnen wegbakens nog steeds worden geladen, maar hun functionaliteit wordt beperkt.

De websites van CLN Producties verstrekken geen reclameadvertenties geplaatst door derden en die evenmin door een cookiebeleid worden aangeboden; dit neemt niet weg dat onze partners (softwareprogramma’s) geen informatie verwerken aangaande uw voorkeuren. Sommige van deze cookies kunnen worden ingesteld wanneer een pagina wordt geladen, of wanneer een bezoeker een bepaalde actie onderneemt.

Beheer van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Voor meer informatie over ons cookiebeleid of specifieke vragen kunt u terecht bij clement@clnproducties.be of Clement Nassen telefoon: 0476245510
Privacyverklaring (AVG).

CLN Producties verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Vooor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Nassen Clement via e-mail clement@clnproducties.be.
Verwerkingsdoeleinden:

CLN Producties verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, gegevens aangaande de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en reclame aan de bestaande klanten).
CLN Producties maakt geen gebruik van marketingprofielen om aan gepersonaliseerde marketing te doen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking:
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG):
1. Met toestemming. Gegevens als naam en e-mailadres worden opgeslagen voor een maximale termijn van 6 maanden, wanneer door een actieve handeling daar toelating is voor verleend.
2. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
3. Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting.
4. Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegevens terug in te trekken (recht om vergeten te worden).
CLN Producties garandeert de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Het overdragen van persoonsgegevens aan derden:

Voor de boekhoudkundige verplichtingen zullen de persoonsgegevens van klanten worden gedeeld met de erkend boekhouder-fiscalist nr 30206406 Boekhoudkantoor-SVL, Erkende vennootschap BIBFnr 70496667 Geregistreerd adviesverlener KMO-portefeuille : DV.A222470, binnen de Europese Economische Ruimte.

Persoonsgegevens verstrekt door toelating (naam en e-mailadres), via het contactformulier, zijn enkel bedoeld voor intern gebruik. Contactgegevens zullen nooit overgedragen worden aan externe partijen, andere ondernemingen of derden, CLN Producties zal het nodige doen om deze gegevens veilig te bewaren.

Bedrijven die een product voorstel aanvragen en daarvoor bedrijfsgegevens ter beschikking stellen mogen verwachten dat deze informatie met zorg wordt bewaard en enkel tot doel heeft een productie voorstel aan te bieden (gerechtvaardigd belang om te ondernemen). Deze gegevens bevinden zich dan op onze maatschappelijke zetel: Strobandersplein 2 bus 21, 3590 Diepenbeek onder de verantwoordelijkheid van Nassen Clement, telefoon 0476245510. Deze locatie is niet voor publiek toegankelijk (productie).

Bewaarperiode:

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (boekhouding).
Persoonsgegevens verstrekt met toelating worden bewaard tot de maximum termijn van 6 maanden. Deze regeling geldt ook voor klanten die een product voorstel digitaal hebben aangevraagd en daarvoor specifieke bedrijfsgegevens ter beschikking hebben gesteld.
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar aantekenen tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming of vennootschap (gegevensoverdraagbaarheid).
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: clement@clnproducties.be.

Direct marketing:
De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Bent u een bestaande klant van CLN Producties dan mag volgens de Belgische wetgeving u reclame en direct marketing over vergelijkbare diensten en producten toegestuurd worden. U kunt altijd bezwaar daartegen maken. CLN Producties zoal onmiddellijk stoppen met de direct marketing en zal uw gegevens niet langer gebruiken.

Klacht:
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; commission@privacycommission.be
Toegang tot uw persoonsgegevens
U kunt bedrijven en organisaties vragen welke gegevens zij over u bewaren. U moet die gegevens kunnen inzien en daarvan gratis een kopie kunnen krijgen in een leesbaar formaat. Zij moeten binnen een maand reageren en u een kopie van uw persoonsgegevens sturen, plus informatie over hoe uw gegevens zijn of worden gebruikt.

Uw persoonlijke gegevens corrigeren:
Heeft een bedrijf of organisatie verkeerder of onvolledige persoonlijke gegevens over u opgeslagen, dan kunt u deze gegevens laten aanvullen of corrigeren.

Persoonsgegevens overdragen (“recht op overdraagbaarheid”):
In bepaalde gevallen kunt u een bedrijf of organisatie vragen om uw persoonsgegevens aan u terug te geven of rechtstreeks aan een ander bedrijf over te dragen, voor zover dat technisch mogelijk is. Dit wordt ook wel “gegevensoverdraagbaarheid” genoemd. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u overstapt op een nieuwe energieleverancier of een nieuw sociaal platform. Zo krijgt het nieuwe bedrijf snel en simpel uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens wissen (“recht om te worden vergeten”):
Heeft u een bedrijf of organisatie niet meer nodig, of worden uw gegevens op een onwettige manier gebruikt, dan kunt u opdracht geven om uw gegevens te verwijderen. Dit heet het “recht om te worden vergeten”.