Het uithangbord van het gemeentebeleid.

De inwoners van uw gemeente zijn doorgaans heel nieuwsgierig, vooral naar onderwerpen die hun persoonlijk aanbelangen of hun buurt bestrijken. Nochtans zijn er niet zoveel mensen die het gemeentebeleid van nabij volgen.

De communicatie verbeteren tussen beleid en burger is nochtans een belofte die bij elke verkiezing naar voor wordt geschoven. Maar hoe doe je dat als elke fractie zijn waarheid wil proclameren? Elke opinie wordt dan vlug gezien als een subjectieve verslaggeving.

Een objectieve vorm van openbaarheid van bestuur is ook moeilijk te realiseren, als de middelen niet voorhanden zijn. Dat middel is er vandaag wel. Elke gemeenteraad kan nu opgenomen en live gestreamd worden en is online te volgen voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.

CLN Producties heeft zich gespecialiseerd in het live streamen van gemeenteraadszittingen. Met een meer camerasysteem (multicam) wordt iedereen mooi in beeld gebracht.

Veel aangenamer om naar te kijken.

CLN Producties vraagt een forfaitaire kostprijs per gemeenteraadszitting. Er kan geen keuze worden gemaakt tussen verschillende formules. Op een cameraatje meer of minder wordt niet gekeken. De hele  apparatuur wordt in stelling gebracht. Het voordeel van deze manier van produceren is dat elke zitting filmisch op de meest aangename manier in beeld wordt gebracht.

Elke live stream ziet eruit als een tv-uitzending.

CLN Producties doet volop mee als het doel een live stream is die boeiend en interessant is om naar te kijken. Het kost de opdrachtgever geen eurocent meer om de live stream in te kleden met een intro en een eindgeneriek. Deze dienst zit bij CLN Producties mee in de forfaitaire kostprijs. De intro kan beginnen met een kort aantrekkelijk filmpje over de gemeente. Eventueel gevolgd met een interview over de punten die op de agenda staan. In de eindgeneriek kunnen foto’s getoond worden van de deelnemende raadsleden, met vermelding van hun naam en partij. Zelfs kan in een kort verslag meegedeeld worden welke besluiten zijn genomen. Het moet niet, maar het kan.

Goed geluid is een must.

De meeste raadzalen zijn uitgerust met een degelijke geluidsinstallatie. CLN Producties plugt daar op in om te beschikken over goed geluid. Mocht deze voorziening niet aanwezig zijn, dan voorziet CLN Producties tegen een kleine meersprijs de raadsleden van een hele serie zwanenhalsmicrofoons. Deze extra geluidsapparatuur garandeert goed geluid.

Gratis online aankondiging van de live stream.

Ook een live stream moet liefst via de sociale media ruim op voorhand aangekondigd worden. Niemand weet anders dat de gemeenteraad live wordt uitgezonden. CLN Producties maakt gratis zo een aankondiging aan, naar eigen inzichten of in samenwerking met de diensten van de gemeente. Hoe meer deze aankondiging wordt verspreidt hoe meer mensen naar de live stream kijken. Met toelating helpt CLN Producties graag mee om de aankondiging via de sociale media te verspreiden.

Zie hier een voorbeeld (voorstel) van een cameraopstelling.

Elke raadzaal is anders, zowel wat het geluid als de aanwezige verlichting betreft. Omwille van ramen, lichtinval en aanwezige lichtsterkte kan geopteerd worden om de uitgetekende opstelling aan te passen.

CLN Producties test graag enkele weken voor de eerste raadszitting de zaal op zijn pluspunten en gebreken. Zo is er nog tijd over om de minpunten aan te pakken. Deze testopstelling of controle is gratis.

CLN producties werkt volgens het one-man production system. Zorgvuldig geselecteerd materiaal maakt multicam producties mogelijk aan prijzen buiten alle concurrentie, zonder aan kwaliteit in te boeten.

De livestreams van CLN Producties worden opgenomen met micro studio camera’s (Blackmagic design). Dit zijn de kleinste camera’s in hun soort die te vinden zijn. Het doel is dat ze zo weinig mogelijk opvallen in de ruimte.

Opgelet! De dinsdagen en de donderdagen zijn erg populair om de raad bijeen te roepen. De beschikbare datums om beroep te doen op de live stream diensten van CLN Producties zijn daardoor beperkt.

Voor meer informatie bel: 0476245510 (Clement).

Meer informatie over de rol van mediabekendheid bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen: (klik hier).