CLN producties

Welkom

Hoeveel mensen mogen 

u aardig vinden? 

Sociaal bevorderend communiceren met film voor diverse doeleinden.

 

 

Voel u prettig met sociale aandacht 

Neem het initiatief.  

Zet uw sociale angst aan de kant en trek de wijde wereld in. U hoeft dit tegenwoordig niet meer letterlijk te doen. Met uw sociale reportagefilm van lowcost filmproductiehuis CLN neemt u zelf het initiatief in handen. Pak met dit filmpje uit zodat men u kan vinden.

 

Blijf geen onbekende in uw buurt

Stel u eerst audiovisueel voor!

U zet de eerste stap door gecontroleerd informatie over uzelf te verstrekken. Grijp hiervoor een bijzondere gelegenheid aan om dat te doen. Laat hierover een representatief filmpje maken dat u in stijl voorstelt. U zult er jaren plezier aan beleven.

Ga er sociaal sterker op vooruit

Leer meer mensen kennen.

U beschikt over weinig tijd en waar u komt hebt u de indruk dat u niemand kent. U legt veel gemakkelijker sociale contacten als andere mensen u al beter kennen. Mensen die bijvoorbeeld uw sociale reportagefilm al hebben gezien.          

 

Sociaal wordt er tegenwoordig anders gecommuniceerd. 

Niet omdat wij in een digitaal tijdperk leven!

Als de maatschappij veranderd past het individu zich aan.

Druk, druk, druk!!!

Wist u dat in druk bewoonde gebieden de gemiddelde inwoner op zichzelf teruggeplooid en een tunnelvisie ontwikkeld? Er gebeurt gewoon te veel. Onze hersenen kunnen al deze informatie niet aan. Dit gegeven heeft grote invloed op ons sociaal denken en handelen.  

 

 

 

 

Bij wederkerigheid krijgt u iets terug!

Een individu past zich altijd aan aan de nieuwe omstandigheden, nooit andersom. De huidige mentaliteit voldoet niet meer aan het sociaal gedragspatroon dat eeuwenlang heeft gefunctioneerd. Niet iedereen vindt het nog nuttig om in alle omstandigheden sociaal gedrag te vertonen. Vandaar dat onze maatschappij verzuurd. Daarbij wordt wel eens vergeten dat sociaal gedrag een belonend effect bezit. Met andere woorden, er zit altijd een reactief bestanddeel aan vast dat zeer gegeerd is. Een individu ontvangt in ruil voor sociaal contact altijd aandacht. Daarom zijn vriendelijke mensen zo populair. Minder sociaal contact betekent minder aandacht, minder waardering en minder erkenning. Nu ook deze essentiële bestandsdelen achterwege blijven wordt er uitgekeken naar nieuwe toepassingen van sociaal contact. Er wordt inderdaad terug meer gecommuniceerd, maar dan wel langs elektronische weg.  

U publiceert en uw digitale vrienden zijn uw abonnees

 

Communiceert u ook digitaal naar oude gewoonten?

Niets is ideaal, maar alles wat kan bijdragen om onze behoeften te bevredigen is welkom. Zo hebben al miljoenen netwerkvrienden gereageerd zonder dat zij daar bewust hebben over nagedacht.  Sociaal is de modale burger gewend om zijn emoties en behoeften te uiten. Tot voor kort diende sociaal communicatieverkeer daar voornamelijk voor. De wijze waarop wij dat doorgaans doen is minder geschikt voor publicatie op het internet. Gewoonlijk drukken wij ons sociaal uit in vaagtaal die flink is gecodeerd. De meeste berichten die op een sociaal netwerk verschijnen willen iets duidelijk maken. Het is zelden duidelijk wat. Er wordt ook weinig rekening gehouden met het interpretatievermogen van de lezers. Efficiënt is de huidige manier van publiceren niet om aandacht, waardering en erkenning te verkrijgen. Het geeft alleen die indruk af. 

 

Alles kan beter!

Het levert weinig eer op om digitaal met raadseltjes uit te pakken. U zou wel eens anders kunnen overkomen dan u denkt. U schroeft uw imago flink op door met directe informatie te komen. Dit is altijd beter dan wat mensen menen te weten van horen zeggen. Wees daarbij authentiek. Dat dwingt meer respect af. Het liefst kiest u een onderwerp met inhoud waar u en uw digitale vrienden veel meer aan hebben. Ga voor een stijl die sociaal bevorderend werkt. Korte professioneel afgewerkte reportagefilms lenen zich uitstekend voor dit doel. Die kunnen ernstige onderwerpen optillen tot grote hoogten. U hoeft dat allerminst vaak te doen. Zulke filmpjes doen jaren hun werk zonder dat u er naar om hoeft te kijken. 

 

"Communiceren met film"

Plankgas voor sociaal engagement.

Tijd voor actie 

 

 

 

Film maken is genieten.

Film maken wordt gezien als een ongewone bezigheid. U zult ervaren hoe vlot dat bij ons verloopt. U kiest een doel en een onderwerp waarover u wat te vertellen hebt. Wij corresponderen hierover tot er een opnameplan op tafel ligt. Pas dan wordt er afgesproken voor actie. In korte tijd zijn alle opnamen achter de rug. Montage en afwerking gebeurt achter de schermen. Enige tijd later is uw productie gereed. Waar, hoe en met wie u uw filmpje deelt is aan u. Wij begeleiden u door het hele opnameproces en helpen u bij het distribueren ervan. Er zal zeker over gesproken worden en op deze wijze doet uw boodschap zijn werk.

 

 

"Communiceren met film"

op eigentijdse wijze uw grenzen verleggen!

U wilt iets bereiken

 

De oplossing zit in de boodschap!

Welke betrachting u ook nastreeft, uw doel bepaald de inhoud van de film. Daarmee wordt ook de stijl en de omkadering bedoeld. Meestal onttrekken kijkers meer informatie aan wat zij zien, dan aan wat zij horen. 

Uw aandeel in de voorbereiding 

 

Waar wilt u mee uitpakken?

U hebt een kapstok nodig om uw filmverhaal aan op te hangen. Kies voor een onderwerp waarmee u graag geassocieerd wordt. In sociaal opzicht kan ook een bijzondere gelegenheid dienst doen om uw reportage van beelden te voorzien. De interviews worden dan op een later tijdstip opgenomen. CLN Producties bezit vaste formules die inspelen op bijzondere gebeurtenissen. Mogelijk zit er iets bij dat u past en slaat u een dubbelslag. Het kan ook zijn dat u iets in petto heeft dat iedereen tot verstomming slaat.

Overtref uzelf

 

Samen maken wij er iets moois van!

Samenwerking loont, niet alleen vanwege de kostprijs, maar ook omwille van de kwaliteit. Film maken is heel creatief. Twee aspecten spelen daarin mee: een goede voorbereiding en spontaniteit. Het allerbelangrijkste is dat u steeds uw beste ideeën aan ons kenbaar maakt. Zo bent u steeds mee en zit u stevig in uw rol. 

U rekent op belangstelling

 

Carewords bepalen hoe u opgemerkt wordt.

U bezit drie mogelijkheden om belangstelling te oogsten, direct, op de lange termijn en beide opties samen. Er is wel een nadeel. Zoekmachines kunnen filminhoud niet analyseren. Die hebben woorden nodig. Dat is goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat u door zoekmachines commercieel niet uitgekleed wordt. Het slechte nieuws is dat u moeilijker te vinden bent. De oplossing zijn carewords. Letterlijk vertaald zijn het 'sleutelwoorden' die u aan uw filmaccount toevoegt. Dit zijn 'zoektermen' zoals uw naam, uw hobby, uw beroepsactiviteit, de gemeente of de buurt waar u woont, enzovoort. Doet u het ook voor uw sociale buurt, dan is de toevoeging van uw straatnaam een goed idee. U scoort ogenblikkelijk als u uw filmpje op uw sociaal netwerk zet, maar op de lange termijn zijn de resultaten vele malen beter.

 

 

"Lowcost productiehuis"

om uw film te realiseren

Wat u van ons mag verwachten

 

 

 

 

Wij produceren goedkoop!

Professioneel film maken heeft het imago duur te zijn. Dat is het ook, maar wij maken daar een uitzondering op. Om voor de particuliere markt te kunnen werken hebben wij het productieproces afgeschraapt tot op het bot. Alleen de meest noodzakelijke activiteiten zitten er bij ons nog in, filmen en monteren. Dure reclames en representatiekosten zijn aan ons niet besteed. Wij bezitten geen ontvangstruimten, geen opnamestudio's en geen personeel. Ons uitstalraam bestaat uit zelfontwikkelde  websites en onze toegangspoort uit e-mailadressen. Persoonlijke contacten vinden op afspraak en op locatie plaats. Geholpen door de nieuwste  techniek slagen wij wonderbaar in onze opzet. 

 

 

 

Begeleiding en ondersteuning.

Wij begeleiden u doorheen het hele productieproces. Dat kost u geen eurocent meer. Wel vragen wij rekening te houden met onze beperkte productiecapaciteit. Bij hoogdringendheid kan die wel eens spannen. 

 

Oprechte en eerlijke behandeling.

Vertrouwen is een groot woord, maar daar staan wij borg voor. U hebt een vriend nodig die uw filmpje maakt. Vrienden zorgen voor elkaar en wij aanvaarden uw vriendschap. Er wordt strikt toegezien dat uw naam en uw belangen niet geschaad worden. Het hele productieproces verloopt in alle sereniteit.

 

Onze oprechte dank voor uw belangstelling.

Contact

Mobiel nummer: 0476/245510  

Ons e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Productiehuis CLN Diepenbeek

Gestandaardiseerde concepten

Sociale of economische doelstellingen:

 Promotionele filmpjes  Promotionele of reclamefilmpjes.

 Schoolfilmpjes  Educatieve filmpjes op school maken.

 Hobbyfilm  Sociaal communiceren met hobby als onderwerp.

 Relatiefilm  Assertief sociaal communiceren. 

 Sollicitatiefilm Sociaal communiceren in functie van solliciteren.

 

Biografische producties:

 Jubileumfilm   Overzicht van een herdenking.

 Fotobiografie   Biografie op basis van enkel foto's.

 Videobiografie  Uw eigen autobiografische film.

 Familiebiografie  Biografische film over gezin of familie.