CLN Producties verwerkt in haar producties foto’s en ander beeldmateriaal, soms ook afkomstig van derden. Uiteraard wordt dat op externe harde schijven opgeslagen om te monteren. U vraagt zich wellicht af wat daarmee gebeurd als de productie klaar is?

Vooral bij live stream uitvaarten worden grote hoeveelheden foto’s verwerkt. Uiteindelijk vormen dat grote bestanden die veel plaats innemen. Klanten houden wel degelijk rekening met wat zij aan ons toevertrouwen, toch wanneer het een openbare live stream betreft. Veel gevoeliger ligt het wanneer de productie bestemd is voor privé doeleinden.

Niets wordt bewaard. Hooguit een drietal dagen, na uitvoering of levering, blijft alles nog even op onze computers staan. Heel uitzonderlijk, maar het komt voor dat er nog een foutje wordt ontdekt dat een correctie vraagt.  Daarna wordt alles verwezen naar de prullenbak en definitief verwijderd.

Het nadeel is dat klanten weken of maanden na voltooiing nog naar iets vragen wat wij voor een productie gedigitaliseerd of gecapteerd hebben, zoals oude familiefoto’s of oude VHS videobanden. Dat is dan jammer. Het is voor ons onmogelijk om al dat materiaal voor lange termijn op te slaan. Zo respecteren wij ook de privacy van onze klanten.