Al eeuwen is het een traditie dat een uitvaartplechtigheid openbaar wordt geafficheerd. Families die dat konden betalen lieten vroeger aan kerken, openbare gebouwen en tegen dikke bomen grote overlijdensberichten ophangen. Daar waren twee redenen voor. 1, veel volk op de begrafenis hield in dat er veel meer voor het zielenheil van de overledene werd gebeden. 2, verandering in het rolpatroon moest breed bekend worden gemaakt zodat iedereen zijn of haar gedrag kon aanpassen tegenover de familie. Er is nog een minder uitgesproken derde reden. Grote belangstelling op een begrafenis was een belangrijke indicator hoe geliefd de overledene en zijn familie was binnen de gemeenschap.

In het westen van Vlaanderen zijn er nog een aantal provincies waar overlijdensberichten aan kerken letterlijk worden geafficheerd. In het oosten, bijvoorbeeld bij ons in Limburg, is dit gebruik al langer ingeruild door een huis aan huis bedeelde uitnodiging om de uitvaartplechtigheid bij te wonen. Maar ook de zogenaamde doodsbrief verliest aan belang. Persoonlijke relaties strekken zich nu ver buiten de gemeentegrenzen uit. Het is lang niet meer voldoende om de buurt of de hele gemeente te berichten van een overlijden.

Op de dag van vandaag wordt een overlijdensbericht in de meest gelezen krant van de streek voldoende geacht, maar steeds minder mensen lezen nog een krant. Persoonlijke contacten worden tegenwoordig onderhouden via digitale netwerken. Nochtans is er een terughoudendheid te merken om vrienden en kennissen uit te nodigen om een uitvaart bij te wonen op een sociaal netwerk.

Sociale netwerken zijn erg handig om een bericht te verspreiden. Zeg maar eerlijk, op de dag van vandaag zelfs het meest efficiënte middel om de kennissenkring van een dierbare overledene te bereiken. Dit geldt evengoed voor de persoonlijke omgeving van de familieleden van de overledene. Het doet altijd goed om een groot aantal berichtjes van medeleven te ontvangen.

Live stream, zelf onderdeel van de sociale media, heeft er alle belang bij dat de live stream langs digitale netwerken wordt gepromoot. CLN Producties stelt bij elke live stream gratis een passende aankondiging ter beschikking. Ieder lid van de familie kan naar eigen inzichten de aankondiging op zijn / haar persoonlijk sociaal netwerk posten. Het blijft, zelfs ook in deze moderne tijd, een welgemeende troost voor het gezin en de familie wanneer de stream druk wordt bekeken.