Gemeenteraadsverkiezingen 2024

Vlaanderen trekt een vette streep door de dorpspolitiek.

Vlaanderen heeft wijzigingen aangebracht in de gemeentekieswet. Dat zal u zeker niet zijn ontgaan. Voortaan zal de lijststem niet meer prijken boven op het kiesformulier.  De verplichting om te gaan stemmen is ook geschrapt. Iedere burger is daarmee geen potentiële kiezer meer. Pas echt moeilijk wordt het voor kandidaten die de burgemeesterssjerp ambiëren.  Die komen voortaan  uit de grootste coalitiepartij met de meeste voorkeurstemmen. Zo bepaalt de wet.

Wie nuchter nadenkt beseft dat de oude werkwijze of zeg maar de politieke dorpscultuur, om stemmen te winnen, met deze wetswijziging van het toneel verdwijnt. Ongetwijfeld zal de lijstbezetting meer dan vroeger nationale trekjes vertonen. Dat betekent dat kandidaten met mediabekendheid makkelijker centrale posities kunnen innemen.

Mandaatvoordeel

Mandaatvoordeel is een marketingterm en verwijst naar de voordelen welk een politiek mandaat kan opleveren bij de volgende verkiezing.

De titel van burgemeester levert uiteraard  het meest op. Daarop volgt de titel van schepen. Gewoon verkozen raadsleden hebben het al stukken moeilijker om hun mandaat electoraal te verzilveren.

Het belangrijkste voordeel in het uitoefenen van een politiek mandaat is dat de functie het contact met de kiezer enorm vergroot. Normaal gesproken wordt dat vertaald in stemmenwinst.

De maatregelingen rond de covid-19 pandemie hebben de voordelen van een politiek mandaat tijdens de deze legislatuur beperkt. Rechtsreeks  contact met de burger was moeilijk, bij momenten haast onmogelijk. Dit verlies is niet meer goed te maken. De schade beperken kan echter wel, bijvoorbeeld door mediabekendheid op te bouwen.

Mediabekendheid als inzet

Bekendheid vergaren via de media kan op twee manieren. Via de nationale of regionale pers, of door middel van online media. Op de nationale of regionale pers hoeft u niet te reken of het betreft een negatief onderwerp. Online media zijn meer toegankelijker en zijn min of meer nog controleerbaar. Met een goede marketingstrategie kan men op lokaal vlak net evengoed mediabekendheid opbouwen.

Het is uiterst moeilijk om op korte termijn mediabekendheid op te bouwen. Daarmee wachten tot de verkiezingskoorts losbarst is zeker geen goed idee. Trouwens, de mediabekendheid die u als kandidaat nodig heeft bouwt u niet op met verkiezingspropaganda. Daar zijn meer neutrale onderwerpen en onafhankelijk aanvoelende mediakanalen voor nodig. De informatieverstrekking hoort van die aard te zijn dat  de burger als waarnemer zelf conclusies kan trekken. U begrijpt best dat dit niet lukt in een tijdsspanne van enkele maanden. Daar is een lange termijnstrategie voor nodig.  Op dit ogenblik blijft slechts drie jaar over voordat de verkiezingskoorts losbarst.

Mediabekendheid concretiseren

Politici profileren zich graag als mensen met gezond boerenverstand, die uitgesproken leiderscapaciteiten bezitten, makkelijk toegankelijk zijn, positief naar de toekomst kijken en een representatief profiel vertonen. Deze vijf kenmerken zijn een streefdoel, maar zijn moeilijk om samen in de praktijk te zetten. Dat lukt beter in een lange termijnstrategie en met hulp van een online medium.

Een website is eveneens een medium, maar Facebook en Youtube eveneens. Trouwens elk sociaal medium is geschikt om content te verspreiden. De besten zijn de mediakanalen die druk worden bekeken en neutraal ogen, die dus geen politieke strekking vertegenwoordigen. Indien die er niet zijn, dan wordt het tijd om er zelf een in het leven te roepen.

Mediabekendheid opbouwen is marketing

Politieke standpunten innemen is goed voor de laatste fase. Daar is de verkiezingspropaganda het best voor geschikt. Nu blijkt uit onderzoek dat verkiezingspropaganda en politieke standpunten minder mensen over de streep trekken dan iedereen vermoed.

De kunst om een breed publiek aan te spreken bezit de hoogste moeilijkheidsgraad. Een goed idee is altijd om zich te richten op een goed omschreven doelgroep en in tweede lijn een profiel aan te meten ten overstaan van de secundaire doelgroepen. Bijvoorbeeld: als kandidaat boven de 60 jaar kan de groep tussen 50 jaar en ouder dienst doen als hoofddoelgroep. Daarnaast kan men zich het profiel van vader- of moederfiguur aanmeten ten overstaan van het kiezerspubliek tussen de 18 en 40 jaar.

Starten met mediabekendheid

Elk begin is moeilijk. Starten vanuit de maatschappelijke positie die u nu al bekleed ligt het meest voor de hand. De gemeenteraadszittingen live streamen is in die optiek altijd een goed begin. Dit is een gelegenheid waar u kunt tonen welke inspanningen u levert en welke uw verdiensten zijn tijdens uw ambtsuitoefening (voorbeeld: openbaarheid van bestuur). Als dat op een aangename en interessante wijze gebeurd, zal dat meer dan de gebruikelijke belangstelling opleveren. Maar er zijn nog andere formules mogelijk. Livestream is een sociale mediatool die breed ingezet kan worden.

Videoreportages speciaal voor het genereren van mediabekendheid

CLN Producties maakt ook reportages. Er beweegt veel in een gemeente. Aan live stream een reportage toevoegen over een interessant onderwerp zal de aantrekkelijkheid alleen maar verhogen. Maar videoreportages, speciaal geconstrueerd voor het genereren van mediabekendheid, kan natuurlijk ook.