Succesvol livestream organiseren.

CLN Producties zet vol in voor een hoger kwaliteitslabel.

 • Livestream is een medium en zoals elk ander medium heeft een medium goede content nodig om succesvol te zijn. Met andere woorden, niet het medium, maar de inhoud bepaalt de waardering.

 • Livestream is een audiovisueel medium. Van alle media zijn de audiovisuele media het meest populair. Dit is een voordeel, maar biedt geen garantie op succes. Inhoud specifiek geformuleerd naar een omschreven doelgroep is de belangrijke factor om aandacht te genereren. Aandacht krijgen wordt in de mediawereld gezien als de eerste stap naar belangstelling. De volgende stap is interesse opwekken.

Livestream met enkelvoudige presentatie zonder secundaire content.

 • Livestream is live en kan interactief zijn. Dit voordeel verhoogt de aantrekkingskracht omdat het de hoogste vorm van actuele informatie aanbiedt. Daarnaast kunnen de kijkers tijdens de uitzending ook vragen stellen. Dan nog zal de kijkdichtheid bepaald worden door de titel, het aanbod, de structuur van de inhoud en de omvang van de doelgroep.

 • Livestream maakt deel uit van het sociale medianetwerk. Daarmee wordt bedoeld dat de streamingdienst uw content in de meest aantrekkelijke vorm kan distribueren via een divers aanbod aan sociale netwerken, Het is belangrijk een netwerk te kiezen dat correspondeert met de gekozen doelgroep.

 • Een minpunt is dat al te veel gestreamde uitzendingen langs de sociale media in een amateuristische context plaatsvinden. Al te vaak is over de inhoud niet goed nagedacht. Een uitzending via een sociaal netwerk zou de kwaliteit en de uitstraling van een tv-uitzending moeten evenaren. Met andere woorden, de uitzending mag bij de kijker op geen enkel ogenblik verveling of irritatie oproepen.

 • CLN Producties streeft naar de hoogst mogelijk kwaliteit van haar uitzendingen. Daarmee wordt niet alleen verwezen naar de kwaliteit en de technische mogelijkheden van de streamingdienst. Evengoed wil CLN Producties met raad en daad bijdragen om ook de inhoud aantrekkelijk en geschikt te maken voor live uitzendingen. Dit aanbod is zeker van toepassing voor ons concept Open-Deur-Online.

Hoeveel voorbereiding en voorbereidingstijd is er nodig voor een uitzending?

Een open – deur – online (actie) organiseren volgens CLN concept en onder auspicium van CLN Producties is teambuilding.

Waar mogelijk, worden alle functies die voor de camera’s plaatsvinden, ingevuld met de inzet van bereidwillige bedrijfsmedewerkers. CLN Producties voorziet deze rolverdeling omdat Vlaamse KMO’s liefst hun promotionele acties in eigen beheer organiseren. De belangrijkste functies kunnen ook ingevuld worden door professionelen, maar het kan ook met minder kosten. De casting of de invulling van de taken wordt echter wel in alle objectiviteit uitgevoerd door CLN Producties.

Het doel van de actie is:
 • Opsporen van potentieel.

 • Het bewerken van potentieel.

 • De hoogst mogelijke respons.

Wij onderscheiden twee vormen van content:
 • Primaire content omvat de kernonderwerpen (presentaties / demonstraties).

   • De primaire content vormt de hoofdstructuur van de planning (inhoud en uitvoering).

 • Secundaire content draagt zorg voor een vloeiende binding voor, tussen en na de kernonderwerpen (inleiding / rustpunten).

   • Er wordt aangenomen dat na de voorbereidingsfase (invulling) er geen ruimte meer is om te sleutelen aan de basisstructuur.

Planning:
 • Klokvast scenario heeft vaste vorm minstens één week voor de uitzending.

  • Vervult de functie van spanningsreductie (alle uitvoerders).

  • Elke actieve medewerker weet wat er gebeurd op eender welk moment tijdens de uitzending, kent zijn rol, taak en functie.

  • In de voorbereidingsfase vinden briefings en trainingen plaats.

Gelijktijdig met de voorbereidingsfase (uitvoering) loopt de promotiecampagne van de actie en van de livestream.

De beste uitvoering in een prachtige productie mag dan nog gerealiseerd worden. Voordat men kan spreken van een succesvolle uitzending zijn er nog enkele belangrijke aandachtspunten:
 • Vereiste om hoge kijkcijfers te halen of het bereiken van de juiste doelgroep.
   • Uitgebreide aankondigingscampagne via de sociale media.

   • Persoonlijke uitnodigingen (klantenbestand /kaartjes of mail).

 • Vereiste om te mogen rekenen op een grote respons:

   • Boeiende inhoud en nuttige informatie (-stroom).

    Vereiste om de belangstelling langer vast te houden:

   • Geen onderbrekingen (bv. Pauzes / praktische problemen).

 • Vereiste om nieuw potentieel aan de kijkdichtheid toe te voegen:
  • Klokvast uitzendprogramma voorzien en bekendmaken volgens interesses of doelgroep.

  • uitgewerkte marketingstrategie.

Verantwoordelijk uitgever:

Nassen Clement

CLN Producties

Contact

AVG cookiebeleid